Meråpent bibliotek 2017-03-07T11:45:33+00:00

Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek – løsningen som gir brukerne sin egen nøkkel
I likhet med biblioteker som er selvbetjente i en del av åpningstiden, blir løsningen Meråpent bibliotek stadig mer utbredt. Både små og store biblioteker benytter seg av muligheten til å gjøre biblioteket mer tilgjengelig med denne løsningen.

Axiell og bibliotheca har levert over 250 Meråpent bibliotek-løsninger i de nordiske landene, inkludert 50 i Norge.

«Det beste av begge verdener» – sterk ny løsning – og med et nytt navn: Axiell Axess Meråpent bibliotek mars 2017
Sist sommer tok over bibliotheca selskap Cordura – et selskap som også leverer løsningen Meråpent biblioteket.

Vi har derfor besluttet å ta det beste fra de to løsningene og gjorde en sterk ny løsning.

Les mere om Meråpent bibliotek

Utvidet åpningstid gir fornøyde brukere
Brukerne kan logge seg inn på biblioteket akkurat når det passer dem. De kan hente reservert materiale, låne og levere inn, lese aviser og tidsskrifter, gå på nettet, ha møte med leseklubben eller treffe venner eller studiekamerater.

Nye brukertyper
Med økt tilgjengelighet og lengre åpningstider appellerer biblioteket til andre målgrupper enn de vanlige brukerne – og på denne måten gjøres nye lånere oppmerksomme på bibliotekets mange tilbud. Flere biblioteker har for eksempel konstatert at tallet på nye mannlige brukere går opp i de selvbetjente kveldstimene. Meråpent bibliotek betraktes som et velkomment og populært supplement til den betjente åpningstiden med bibliotekfaglig personale.

Se filmen fra Glostrup Bibliotek i Danmark (på engelsk og tilgjengelig i alle Axiell-land) Charlotte Rasmussen fra Glostrup Bibliotek forteller om hvilke vurderinger biblioteket gjorde før de bestemte seg for å innføre Meråpent bibliotek – og om de store gevinstene ved å gjøre det.

Kontakt oss


Carsten Scheel

carsten.scheel@axiell.com
Tlf. direkte +45 6122 0105