Fremtidens bibliotek i Norge

Biblioteker er trolig best kjent som steder som fremmer lesing og læring, men de spiller også en viktig rolle i samfunnet ved at de er et nøytralt og trygt sted der man kan dele tanker gjennom interaksjon og engasjere seg med andre som bor i nærområdet.

Så hva slag syn har bibliotekene i Norge på hvordan deres arbeidssituasjon er i dag? Hva planlegger de å investere i slik at de kan oppfylle behovene og kravene fra innbyggerne og potensielt utvikle seg til å bli en ny type samlingssted for samfunnet og en tjeneste som kan oppfylle behovene til alle og enhver i dagens samfunn?

For å finne det ut, har vi ferdigstilt en undersøkelse om samarbeid med Norsk Bibliotekforening på årsmøtet 2016, der alle deltakerne på møtet samt det norske bibliotekmiljøet ble invitert til å svare. Målet med undersøkelsen var å utforske dagens bruk av offentlige biblioteker, hvordan bibliotekene arbeider med digitale medier og e-bøker, hvordan bibliotekene måler om de har nådd målet sitt (hvis i det hele tatt), og hvilke tiltak bibliotekene bruker for å oppmuntre til lesing og friste innbyggerne til hyppigere besøk.

Denne rapporten legger fram resultatene og gir ny innsikt i de offentlige bibliotekenes rolle i dagens samfunn, og ikke minst hvordan offentlige biblioteker må utvikle seg for å oppfylle samfunnets behov.

Les rapporten Fremtidens bibliotek i Norge

 

Kontakt oss

E-post: axiellno@axiell.com